Klubbutvikling

Gjennom filmene på denne siden kan du få nyttig innsikt og konkrete ideer som kan jobbes med for å utvikle deg selv og din klubb på viktige temaer eller områder.

0:38

Velkommen som frivillig i idretten

Ved å gjøre en frivillig innsats i idretten, er du med på å skape muligheter for deltakelse i gode og meningsfulle idrettsaktiviteter. Våre medlemmer skal gjennom din innsats få oppleve idrettsgled...
2:43

Idrettens organisering

Filmen viser hvordan vi har organisert idretten for å kunne gi medlemmene et godt aktivitetstilbud. Her får du en enkel innsikt i hvordan ansvaret er fordelt og hvem idrettslaget kan henvende seg t...
3:13

Samarbeid om klubbutvikling i idretten

Klubbene er hjertet i norsk idrett. Det er derfor viktig å få til godt organiserte klubber som drives på en god måte, og der frivillige kan tilrettelegge for best mulig aktivitet for klubbens medle...
1:11

Norges idrettsforbund - Medlemsreisen

Filmen om medlemsreisen viser hvordan du som medlem kan bruke idrettens digitale medlemsløsning når du deltar i idrettens aktiviteter og dersom du velger å ha andre funksjoner i idretten.
1:08

Digitale systemer i idrettslaget

Vil du bruke kortere tid på administrative oppgaver, og mer tid på idrett? Med kun én innlogging til idrettens systemer får du nå enkel tilgang til alle de tjenestene du trenger i ditt idrettslag....