Relasjonsledelse

1:08

Relasjonsledelse

"Idrettsglede for alle" er vår visjon. For å skape idrettsglede er det viktig at det etableres gode relasjonelle forhold mellom folk som er involvert i idretten. Relasjonsledelse er en le...