Trenere for barn og ungdom

1:26

Barn om treneren

Hva synes barna er viktig med en trener?
2:43

Foreldrerollen i idrett

Hva synes barn om foreldrenes engasjement i idretten og hva ønsker barna av foreldre?
1:39

Trenerrollen ungdom

Hvordan kan trenere ivareta forskjeller i modning hos utøvere. Betydningen av gode relasjoner til utøvere og involvere dem i beslutninger. Trenerens evne til å utvikle hele utøveren. Trenerens verd...
1:32

Flest mulig lengst mulig

Avklar ambisjonene for ungdomsidretten og kommuniser dette tydelig. Vær opptatt av utvikling og la det være rom for å feile.
1:36

Bygge fellesskap

Ungdomstrenere må anerkjenne alle og vise at man bryr seg om både enkeltutøvere og hele gruppa.
1:44

Mestring og utvikling

Betydningen av mestring og utvikling, og lære ferdigheter gjennom lek. Gode tips til treneren for å tilrettelegge for god barneidrett.