Showing videos tagged with
jan spurkeland

7:33

Dialogferdigheter

Samtaler bør være likeverdige og gjennomføres på en måte der begge partene føler seg vel og opplever samtalen som betydningsfull. Det er viktig å lytte til hverandre og finne hverandres dialogkode...
13:02

Introduksjon til relasjonsledelse

Relasjonsledelse kan brukes til å utvikle gode miljøer med kontakt og tillit mellom mennesker. Mennesker med god relasjonell adferd er lettere å være sammen med og forholde seg til. Gode relas...
5:48

Relasjonskompetanse - Menneskeinteresse og Tillit

Genuin menneskeinteresse er inngangsporten når man jobber med andre mennesker. Tillit er en følelse som oppstår mellom mennesker som har grunn til å stole på hverandre. Tillit er bærebjelken i en r...
12:19

Tilbakemeldinger

Tilbakemeldinger fører til at mennesker føler seg sett og at de blir lagt merke til. Tilbakemelding innebærer fire delferdigheter som vi kan trene på....