Showing videos tagged with
jan spurkeland

13:02

Introduksjon til relasjonsledelse

Relasjonsledelse kan brukes til å utvikle gode miljøer med kontakt og tillit mellom mennesker. Mennesker med god relasjonell adferd er lettere å være sammen med og forholde seg til. Gode relas...
5:48

Relasjonskompetanse - Menneskeinteresse og Tillit

Genuin menneskeinteresse er inngangsporten når man jobber med andre mennesker. Tillit er en følelse som oppstår mellom mennesker som har grunn til å stole på hverandre. Tillit er bærebjelken i en r...