Showing videos tagged with
ny

13:02

Introduksjon til relasjonsledelse

Relasjonsledelse kan brukes til å utvikle gode miljøer med kontakt og tillit mellom mennesker. Mennesker med god relasjonell adferd er lettere å være sammen med og forholde seg til. Gode relas...