Showing videos tagged with
organisasjon

3:39

Idrettens organisering

Filmen viser hvordan vi har organisert idretten for å kunne gi medlemmene et godt aktivitetstilbud. Her får du en enkel innsikt i hvordan ansvaret er fordelt og hvem idrettslaget kan henvende seg t...