Showing videos tagged with
relasjonskompetanse

7:33

Dialogferdigheter

Samtaler bør være likeverdige og gjennomføres på en måte der begge partene føler seg vel og opplever samtalen som betydningsfull. Det er viktig å lytte til hverandre og finne hverandres dialogkode...