Showing videos tagged with
tilbakemelding

12:19

Tilbakemeldinger

Tilbakemeldinger fører til at mennesker føler seg sett og at de blir lagt merke til. Tilbakemelding innebærer fire delferdigheter som vi kan trene på....