Introduksjon til relasjonsledelse

Next up:
Cancel
0:00
0:00
13:02
1x

Oh no!

Your current web browser does not support native video playback :(

To fix this, upgrade your browser to the latest version of any of these browsers:

You may also be missing the Windows Media Feature Pack needed for playback in Internet Explorer. Download it from Microsoft.com

Relasjonsledelse kan brukes til å utvikle gode miljøer med kontakt og tillit mellom mennesker.

Mennesker med god relasjonell adferd er lettere å være sammen med og forholde seg til. Gode relasjonelle holdninger og hensiktsmessig relasjonell adferd er nyttig og verdifullt i alle sammenhenger der folk er sammen, det er ikke kun knyttet til ledelse.

Filmen vil introdusere deg for relasjonsledelse og hvorfor relasjonsledelse er viktig. Du vil få ideer til hvilke resultater som kan oppnås gjennom relasjonsledelse.

Reflekter gjerne over følgende:

  • I hvilken grad passer denne ledelsestankegangen med det du selv opplever som god ledelse?

  • Hvordan opplever du de relasjonelle forholdene i din klubb?

  • Hvordan er din egen relasjonelle adferd?