Tilbakemeldinger

Next up:
Cancel
0:00
0:00
12:19
1x

Oh no!

Your current web browser does not support native video playback :(

To fix this, upgrade your browser to the latest version of any of these browsers:

You may also be missing the Windows Media Feature Pack needed for playback in Internet Explorer. Download it from Microsoft.com

Tilbakemeldinger fører til at mennesker føler seg sett og at de blir lagt merke til. Tilbakemelding innebærer fire delferdigheter som vi kan trene på.

Start læringsøkta

(5-10 minutter)

Fasilitator innleder med å presentere seg. Del noe kort om din familie, fritid, fortid og fremtid sånn at deltakerne blir litt bedre kjent med deg enn kun din faglige bakgrunn. La deltakerne få presentere seg raskt dersom de ikke kjenner hverandre fra før. Hvis det er mange kan deltakerne i hver gruppe presentere seg for hverandre. Si hva som er hensikten med økta:

I denne læringsøkten vil du reflektere og bli mer bevisst på tre ulike typer tilbakemelding. Du skal også reflektere og trene på fire praktiske ferdigheter som kan hjelpe deg å bli mer bevisst i forbindelse med å bruke tilbakemeldinger som et verktøy for at folk skal fungere godt og utvikle seg. I økta vil du oppdage flere øvelser som kan bidra til å videreutvikle dine ferdigheter på tilbakemelding.

Se film om tilbakemeldinger

(15 minutter)

Fortell at deltakerne vil få se en film om tilbakemeldinger med Jan Spurkeland. Filmen varer 12:30 minutter og deltakerne oppfordres til å notere ting som de opplever interessant. Spill hele filmen som slutter med at Jan stiller følgende spørsmål: Hvordan er din evne til å jobbe med tilbakemeldinger?

Beregn 30-60 minutter til refleksjoner og oppgaver etter filmen. Under er det forslag på oppgaver deltakerne kan jobbe med.

Refleksjonsoppgave 1

(5 minutter)

Gjenta spørsmålet som stilles i filmen. Be deltakerne sette seg parvis og bruke 5 minutter til å dele noen tanker om egen evne til å gi og ta imot tilbakemeldinger. Deltakerne kan oppfordres til å si noe om både det de mener de er gode til og ting de synes er vanskelig eller ikke er så flinke til. Denne oppgaven skal bevisstgjøre deltakerne på en trygg måte. Svarene trenger derfor ikke oppsummeres i plenum.

Refleksjonsoppgave 2

(5 minutter)

Jan snakker om evnen til å kunne «gi og ta imot gaver». Han sier at folk som oftest har for høy terskel for å gi ros. La deltakerne sitte 3 sammen og reflektere over følgende:

 • Når synes du at folk fortjener ros?
 • Pleier du å gi ros når du mener at de fortjener det?

Refleksjonsoppgave 3

(5-10 minutter)

Spurkeland nevner også at de fleste har altfor høy terskel for å ta imot ros, og mange nekter å ta imot eller avviser rosen. Konsekvensen av at noen er dårlig på å ta imot tilbakemeldinger, er at de reduserer sjansen for at giveren vil levere flere tilbakemeldinger. I filmen nevnes det fire ulike typer mottak: Avvisning, intellektuelt mottak (si takk), emosjonelt mottak (vise følelser) og begeistringsmottak (vises ved at man hopper og danser). La deltakerne sitte 3 sammen og reflektere over følgende:

 • Hvordan pleier du å ta imot når du får ros av noen?
 • Kommer du på noen som du opplevde var flink til å ta imot tilbakemelding fra deg eller fra noen andre? Hva skjedde i denne situasjonen?

Refleksjonsoppgave 4

(15 minutter)

Spurkeland snakker om at det er viktig å kjenne den du skal gi kritisk tilbakemelding til, sånn at du kan gi riktig dosering og riktig formulering i tilbakemeldingen. Han sier også at man må gi tilbakemeldingen slik at den som tar imot tilbakemeldingen har lyst til å få den. Den som skal ta imot kritisk tilbakemelding må føle at den som gir tilbakemeldingen vil den andre vel. Spurkeland sier også at kvaliteten på relasjonen mellom de to er avgjørende for om det går bra å gi den kritiske tilbakemeldingen. Alle får først bruke et minutt til følgende:

 • Tenk på om du har opplevd situasjoner der du har fått kritisk eller negativ tilbakemelding og der du opplevde at det var greit og nyttig å få slik tilbakemelding. Hva var det som gjorde at denne tilbakemeldingen opplevdes på en god måte? Når deltakerne har notert noen stikkord for seg selv skal de sette seg parvis. De får fem minutter til å jobbe med følgende:
 • Den ene starter med å dele den situasjonen han/hun tenker på.
 • Bytt slik at den andre får fortelle om sin situasjon. Deltakerne får bruke 5 minutter til å utveksle sine erfaringer i små grupper på 4-5. Til slutt kan gruppene dele hva de opplever som viktig når man skal gi negativ tilbakemelding. Fasilitator kan gjerne notere stikkord og korte setninger på en flipover som oppsummerer hva som bidrar til at korrektive tilbakemeldinger blir gitt på en bra måte?

Øvelse korrektiv tilbakemelding

(15 minutter)

Jeg og du form Når du skal gi negativ tilbakemelding er det viktig at man ikke formulerer seg på en angripende måte. En tilbakemelding som starter med «du…» kan oppleves som et angrep. Den som gir tilbakemelding bør ta ansvaret for opplevelsen av det man gir tilbakemelding om. Ved å starte tilbakemeldingen med «jeg…» så er det avsenderen av tilbakemeldingen som har ansvaret for opplevelsen av noe den andre har gjort eller sagt. Eksempel: «Du er irriterende» Her er det mottaker som har ansvar for det som har skjedd (du er problemet)
«Jeg blir irritert når du…» Sender/giver tar ansvar for opplevelsen av det som har skjedd (det du gjorde er problemet)
Alle skal prøve dette ved å gi en positiv og en negativ tilbakemelding til en annen. Begge tilbakemeldingene skal starte med følgende:

 1. Positiv tilbakemelding: «Det jeg opplever når du er på ditt beste…»
 2. Negativ tilbakemelding: «Det jeg opplever når du ikke er på ditt beste…» Den som tar imot tilbakemeldingen skal kun si «takk». Mottaker skal ikke vurdere tilbakemeldingen, avvise den eller gi forklaringer. Når de har gjennomført øvelsen kan gruppene reflektere litt over hvordan de følte å få tilbakemeldingen på denne måten, og hvordan det var å ta imot ved å kun si «takk»? Var det noen som fikk lyst til å undersøke mer om tilbakemeldingen for å forstå den bedre?

Refleksjon i plenum

 • Er det rom i din hverdag for å gi tilbakemeldinger?
 • Hvordan skaper du rom for å gi tilbakemeldinger?
 • Hvordan er kulturen for tilbakemelding i din organisasjon, legger man merke til at folk gir hverandre tilbakemeldinger?

Oppsummering

(5 minutter)

Avslutt økta med å spørre deltakerne:

 • Oppdaget du noe som du ble mer oppmerksom på når det gjelder tilbakemeldinger?
 • Hvilke forhold oppdaget du, og er det noen konkrete ting som du vil gjøre i forhold til din egen praksis på tilbakemeldinger? Dersom tid og hvis det er naturlig, så kan fasilitator spørre om det er noe vi bør gjøre felles for å få en bedre kultur for tilbakemeldinger hos oss?